Ramane valabil. Pe noul certificat de inmatriculare politia va scrie data pana la care este valabil.