Fondul de protectie a victimelor strazii

FONDUL DE PROTECTIE A VICTIMELOR STRAZII – F.P.V.S. este o asociatie profesionala, fara scop lucrativ constituit din toti asiguratorii care au dreptul sa incheie pe teritoriul Romaniei asigurarea obligatorie RCA, indiferent daca sunt persoane juridice romane sau straine. F.P.V.S. are urmatoarele atributii:

  • Organism de despagubire a persoanele prejudiciate care au fost implicate intr-un accident de autovehicule provocat de un vehicul neidentificat sau care nu avea o asigurare rca valabila.
  • Centru de Informare, pentru furnizarea datelor de contact ale societatii de asigurare a vehiculului vinovat de producerea unui accident; numele si adresa reprezentantului de despagubiri al societatii de asigurare a vehiculului vinovat de producerea accidentului in statul de resedinta al persoanei pagubite.
  • Organism de compensare pentru solutionarea in conditiile legii a cererilor de despagubire ale persoanelor care au suferit prejudicii in urma unor accidente de autovehicule produse pe teritoriul unui alt stat decat statul lor de resedinta.
  • F.P.V.S. intocmeste si actualizeaza permanent, pe baza datelor furnizate de asiguratori, lista reprezentantilor de despagubiri pe care acestia i-au numit in statele din Spatiul Economic European ( S.E.E.) altele decat cele pe teritoriul carora actioneaza.

Cand se poate apela la F.P.V.S ?

Fondul intervine, in principiu, daca accidentul cauzator de prejudicii s-a produs:

  • pe teritoriul Romaniei iar autovehiculul care a provocat accidentul a ramas neidentificat sau autovehiculul identificat era neasigurat si avea locul obisnuit de stationare in Romania sau intr-un stat tert fata de statele din S.E.E.;
  • pe teritoriul unui stat al carui Birou National a aderat la Sistemul Carte Verde si autovehiculul neasigurat care a provocat accidentul este considerat a avea locul obisnuit de stationare in Romania, daca pagubitul este rezident in alt stat decat cel in care s-a produs accidentul si daca interventia Fondului nu contravine legislatiei statului respectiv.

Sursa de venituri a Fondului

Pentru a-si indeplini obligatia de despagubire si pentru a-si acoperi cheltuielile de functionare, Fondul dispune de o structura financiara proprie care se constituie din contributia membrilor cu o cota procentuala din incasarile realizate din vanzarea asigurarii R.C.A. Cota de participare a asiguratorilor autorizati sa emita polite RCA la F.P.V.S este de 0.3% din primele de asigurare incasate.

Dreptul de regres al Fondului

Dupa plata, F.P.V.S. va recupera, pe cale de executare silita daca va fi cazul, despagubirile platite, cheltuielile legate de plata acestora precum si dobanda legala, de la persoanele vinovate sau de la alte entitati responsabile.

Daca sunteti victima unui accident produs de un autovehicul neidentificat sau neasigurat, pentru recuperarea prejudicului produs trebuie sa completati formularul “ Cerere de despagubire” si sa-l depuneti impreuna cu toate documentele prin care este confirmata temeinicia de a solicita despagubiri (se va depune cel putin documentul sau documentele in care sunt consemnate circumstantele producerii accidentului – Proces verbal incheiat de autoritatile competente – Politie)

Cerere de despagubire PF

Cerere de despagubire PJ

F.P.V.S. este obligat ca in termen de maxim 90 de zile de la data depunerii Cererii de despagubire,sa va plateasca despagubirea cuvenita sau sa emita un raspuns motivat privind respingerea pretentiilor de despagubire formulate.

Pentru mai multe informatii va puteti adresa direct Fondului de Protectie a Victimelor Strazii.

CONTACT

Adresa: Str. Vasile Lascar 40-40bis, et. 5, sector 2, Bucuresti

Secretariat:

tel.: 021 300 18 80

tel.: 031 805 34 06

tel.: 031 805 34 07

Centru de Informare:

tel.: 021 300 18 86

Departamentul Daune:

tel.: 021 300 18 84

fax: 021 312 31 82

email: office@fpvs.ro