Perioada de timp in care se pot solicita despagubiri

Conform legislatiei, dreptul de a formula pretentii de despagubire sau de a formula altele noi in baza unei asigurari RCA este de 3 ani de la producerea accidentului.

Constatarea pagubelor

Pentru acoperirea prejudiciilor suferite in urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate depun o cerere de despagubire la asiguratorul RCA cu care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului, a incheiat o asigurare rca , la reprezentanta de despagubiri, la Fondul de Protectie a Victimelor Strazii ori la BAAR in calitatea sa de birou gestionar.Depunerea cererii de despagubire cu privire la producerea evenimentului asigurat prin polita de asigurare RCA reprezinta avizare de dauna si obliga asiguratorul RCA raspunzator sa deschida dosarul de dauna, sa efectueze constatarea pagubelor, sa comunice in scris partii prejudiciate cu privire la documentele ce trebuie depuse pentru solutionarea cererii de despagubire si sa solutioneze cererea de despagubire in termenul legal.

Termenul legal pentru desfasurarea investigatii privind producerea accidentului,este de cel mult 3 luni de la data avizarii producerii evenimentului asigurat, in conditiile in care respectivul accident nu face obiectul unor cercetari efectuate de autoritatile publice.

Asiguratorul RCA are obligatia sa comunice in scris asiguratului si pagubitului intentia de a desfasura investigatii privind producerea accidentului, in termen de maximum 10 zile de la data avizarii daunei.

In termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, Asiguratorul RCA este obligat:

  • sa prezinte oferta de despagubire partii prejudiciate;
  • sa notifice partii prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat pretentiile de despagubire.

Daca Asiguratorul RCA nu isi indeplineste obligatiile in termenul legal sau si le indeplineste defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea, la suma de despagubire cuvenita, care se plateste de asigurator, se aplica o penalizare de 0,1%, calculata pentru fiecare zi de intarziere.

Stabilirea despagubirii

La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, tinandu-se cont de prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a se depasi valoarea acestora din momentul producerii accidentului si nici limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare rca.

Despagubirile platite de catre asiguratorii RCA pentru vehicule nu pot depasi cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului si nici limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare RCA.

In cazul in care in unul si acelasi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane si valoarea totala a prejudiciilor depaseste limitele de despagubire specificate in polita RCA, despagubirea va fi stabilita in functie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecarei persoane indreptatite la despagubire pentru prejudiciile suferite in acelasi accident.

Daca valoarea despagubirii depaseste 75% din valoarea vehiculului la data producerii accidentului, acesta este declarat Dauna totala.

In situatia in care persoana prejudiciata a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la marirea prejudiciului, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilă – culpa comuna.

In astfel de situatii intinderea raspunderii fiecarei persoane va fi cea constatată prin orice mijloc de proba.

In situatia in care nu se poate stabili intinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate în accident, fiecare parte având dreptul la despăgubire in proportia în care nu s-a făcut răspunzătoare de producerea accidentului.

Stabilirea valorii vehiculului la data producerii accidentului

Valoarea vehiculului la data producerii accidentului se stabileste prin aplicarea unui coeficient de uzura asupra valorii de nou a vehiculului, conform grilei coeficientilor de uzura stabiliti prin Ordinul 5/2010

Coeficientul de uzura se stabileste in functie de gradul de intrebuintare, kilometrii parcursi, vechime in exploatare etc.

In cazul in care considerati ca valoarea de despagubire stabilita de catre asigurator este inferioara valorii reale a autovehiculului, aveti dreptul sa cereti explicati societatii de asigurare daca:

  • a fost identificata corect valoarea de nou a vehiculului
  • au fost adaugate toate dotariile suplimentare ale autovehiculului la calcularea valorii de nou *
  • a fost calculata corect valoarea pieselor care pot fi valorificate

* un autovehicul dotat cu o cutie automata de viteze va avea o valoare de nou mai mare decat unul dotat cu o cutie manuala. La fel si pentru alte dotarilor supliementare : instalatie lumini xenon, clima automata, acoperis glisant, tapiserie piele etc. Intrebati inspectorul de daune daca la stabilirea valorii de nou au fost adaugate si dotari suplimentare din categoria celor enumerate anterior.

Plata despagubirii

Despagubirea se plateste de catre asiguratorul RCA in maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document solicitat in scris de catre asigurator, sau de la data la care asiguratorul a primit o hotarare judecatoreasca definitiva cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca.